đang cần tìm chổ ở gấp có bạn nào giúp mình với q10, ỏ q5 .
Xin cám ơn ..............
Phuc
23t
đang vừa học vừa làm
kín đáo lịch sự .sđt 01225 7733 95 or yahoo phucnguyentc89