Nhok_Hp has reported a post.

Reason:
đụng chạm tới thần tượng của tôi là ko xong đâu
Post: Body của các thành viên SUPER JUNIOR (HOT HOT)
Forum: Châu Á
Assigned Moderators: qyhu, Nhất Chi Mai, 081121603

Posted by: tinhnhulabayxa
Original Content:
Khuyến mãi thêm hàng nude bán thân nè ^^:


Super Junior
Super Junior 1
Super Junoir 2
Super Junior 3