Post: Video của Micheal Fitt nè!!!
User: tieu_miu
Infraction: Xúc phạm thành viên khác
Points: 10

Administrative Note:
Cảnh cáo

Message to User:
Còn tái phạm ban nick.

Original Post:
up đúng ngu luôn ..............................