Vùng phủ sóng

Hiện tại Beeline đã phủ sóng 11 tỉnh thành bao gồm:

5 thành phố chính: Hà Nội, Đã Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ.

Và Các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Bản đồ này thể hiện kế hoạch phủ sóng tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2009.

Bản đồ phủ sóng này được mô phòng trên máy tính và thử nghiệm trên môi trường thực tế. Do đó không thể dùng để đảm bảo chắc chắn về độ phủ sóng tại một vị trí cụ thể.