8aothuat.com
Giới thiệu

D'LITE - ÁNH SÁNG MA THUẬT

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên: D'LITE - Ánh sáng ma thuật

Giá: Giá: 300.000 VNĐ (Loại 1)
Giá: 150.000 VNĐ ( Loại 2 )
Giá: 80.000 VNĐ ( Loại 3 )


Mô tả:
Trò này diễn khi đi cafe, karaoke ( đại loại là những chồ đèn đốm từ mờ đến tối :D ) là hết ý.

Xem chi tiết: http://www.8aothuat.com/2011/06/dlite.html


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Website: 8aothuat.com

Phone: 09.33.55.4814

Yahoo: imaxhdvideo

Cách thức mua hàng cho các bạn ở Hồ Chí Minh:
http://www.8aothuat.com/p/thanh-toan.html

Cách thức mua hàng cho các bạn ở tỉnh khác:
http://www.8aothuat.com/p/cach-thuc-...tinh-khac.html
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.