Phòng 1tr2 chung cư ngô gia tự phòng rộng sạch sẽ.................lien he 01225 7733 95 .yeu cau kin đáo