Vừa qua server chứa ảnh của chúng tôi tại http://pic.vietboy.net đã bị tấn công.

Log hệ thống cho thấy có sự xâm nhập trái phép đến từ Trung Quốc, do lỗi của php.

Quá trình tấn công đã xoá đi hầu hết hình ảnh đã upload từ 2 năm qua lẫn các bản backup của server này.

Mr. Google đã cố gắng phục hồi nhưng không thể.

Chú ý là chỉ server chứa ảnh bị ảnh hưởng, server của Vietboy.net vẫn an toàn.

Mong các bạn thông cảm.

Thân.