http://www.baitbus.com/
Em thích thể loại này lắm. Mạng chỗ em chậm lắm.Mà tìm link mediafire hoai không thấy, nếu down mây link kia thì...Hic.Có huynh nao giúp dùm. Em cảm ơn nhiều nhiều :c3: