Mình thật khổ sở với mấy vụ này quá... các bác thương thì thương cho trót đi mà