Mình la Minh, 20 tuổi
Mình đang theo hoc đại học tại quận 5, năm thứ ba.
Minh chưa có bf,,, muốn lam quen với các bạn
mail: [email protected]