Đầu tiên là cho hỏi một chuyện cái đã, mấy cái bang hội đó, ban nào cũng cần tuyển nhân viên hết nhưng sao ko cho nói năng gì hết ở trong đó thì làm sao mà xin dự tuyển đây huh :doubt: ???

Và đó cũng là lý do chính ... à mà khoan đã, vẫn còn một câu hỏi nữa đây, làm sao để tạo một bang hội ;D

Tin giật tùm lum e muốn nói ở đây là ... e sẽ thành lập một đảng phái >:( (tất nhiên là khi nào được chỉ cách thành lập đã :tongue:) và sẽ lấy tên là ...

ĐẢNG PRO HƠN CẢ ADMINITRATOR SMILE (R)

Lý do thành lập là để ... cho Mr.Smile (r) vào xóa chơi :victory:.