bình thường ở dưới lập một hồi ai mún là thành viên phải quan hệ được với các thành viên kì cựu trong hội ........... không biết trong dey có cho lập hội kiểu diz hok hen :c13: