có bạn nào có lòng hảo tâm cho mình xin link download album "The new pepsi chart album" CD1 và CD2 luôn, thank trước!