1. Sâm Ngọc Linh thật
- Sâm Ngọc Linh có củ gốc lớn , rễ nhiều , khi nhai lát sâm thì mềm và thơm
- Sâm Ngọc Linh mỗi năm chỉ rụng một mắc trên một nhánh của củ sâm. Một củ Sâm Ngọc Linh có thể tẻ ra 2 -3 hoặc 4 nhánh và phát triển , nhánh Sâm tẻ ra rất rõ ràng . Thông thường thì ta hay gặp củ Sâm Ngọc Linh chỉ có một nhánh
2. Sâm Ngọc Linh giả (Tam Thất Hoang)
- Tam Thất có vị đắng gắt , lát Tam Thất cứng , củ dài loằng ngoằng , không có củ gốc ( Một vài củ có nhưng rất nhỏ ) .
ĐẶC BIỆT LÀ TAM THẤT HOANG LUÔN LUÔN MỌC MỘT LÚC 2 - 7 MẮC / NHÁNH / NĂM. Như vậy có nghĩa là củ tam thất hoang 20 mắc thì tuổi thật của nó chỉ từ 2-8 năm Để phân biệt rõ hơn quý khách xem hình dưới đây và truy cập vào link : http://samngoclinhtunhien.com/cach-phan-biet-sam-ngoc-linh.html để xem video hướng dẫn phân biệt cụ thể hơn

Tag: sâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linh,sâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linh,sâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linhsâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linh,sâm ngọc linh, sam ngoc linh, bán sâm ngọc linh, ban sam ngoc linh, sam-ngoc-linh, ban-sam-ngoc-linh, sâm ngọc linh giả, sam ngoc linh gia, sam-ngoc-linh-gia, công dụng của sâm ngọc linh, cong dung cua sam ngoc linh, cong-dung-cua-sam-ngoc-linh