Vé Tết Vietnam Airlines
HÀNH TRÌNH NGÀY BAY GiỜ BAY GIÁ VÉ
Hồ Chí Minh -Hà Nội 08/02/2013 19H00 3,020,000
Hà Nội - Hồ Chí Minh 15/02/2013 06H40 3,020,000
Hồ Chí Minh -Hà Nội 06/02/2013 20H00 3,020,000
Hà Nội - Hồ Chí Minh 16/02/2013 22H00 3,020,000
Hồ Chí Minh -Vinh 01/02/2013 07H15 3,020,000
Vinh - Hồ Chí Minh 13/02/2013 18h25 3,020,000
Hồ Chí Minh - Hải Phòng 01/02/2013 15h10 3,020,000
Hải Phòng- Hồ Chí Minh 19/02/2013 18h00 3,020,000
Huế- Hồ Chí Minh 20/02/2013 22H25 2,170,000
Hồ Chí Minh -Huế 03/02/2013 21H00 2,170,000
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với các phòng vé Vietnam Airlines tại:

Phòng vé 50/25 Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3715.36.56 Đường dây nóng: 0120.7320320
Email: [email protected]
Website: www.vietnamairlines-24h.com / www.vietnamairlines.com