sắt của ổn áp STANDA được quấn dầy hơn, độ thẩm từ cao, chất lượng uy tín cam kết với khách hàng khi mua ổn áp Bang gia cac loai On ap - Bien ap : On ap standa 1KVABien ap Standa 1KVA 880,000 VNĐ Biến áp standa 2KVA ST (150V-250V)Ổn áp Standa 2KVA ST (150V-250V) 1,350,000 VNĐ On ap standa 2KVA DRI (50V-250V)Bien ap Standa 2KVA DRI (50V-250V) 1,950,000 VNĐ Biến áp standa 3KVA ST (150V-250V), On ap standa 3KVA ST (150V-250V)Ổn áp Standa 3KVA ST (150V-250V) 1,560,000 VNĐ Ổn áp standa 3KVA DR (90V-250V)Ổn áp Standa 3KVA DR (90V-250V) 1,950,000 VNĐ Ổn áp standa 4KVA DRI (50V-250V), On ap standa 4KVA DRI (50V-250V)On ap Standa 4KVA DRI (50V-250V) 2,850,000 VNĐ Ổn áp standa 5KVA DRI (50V-250V), On ap standa 5KVA DRI (50V-250V)Ổn áp Standa 5KVA DRI (50V-250V) 3,650,000 VNĐ $linkwheel$ Dien dan rao vat