Thiết bị đóng cắt
Loại có dòng định mức cố định hoặc chỉnh định (adj)
Thiết bị đóng cắt />Số cực (P): 2, 3 hoặc 4 cực.
Dòng định mức (In): 3A - 3200A
Dòng cắt ngắn mạch (Icu): 2.5KA - 100KA
Phụ kiện cho MCCB, ACB, ATS