Bien ap - Máy biến áp là thiết bị điện gồm hai hoặc nhiều cuộn dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường. Cấu tạo cơ bản của máy biến áp thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách điện được quấn trên cùng 1 lõi sắt hay sắt từ ferit. Máy biến áp được sử dụng để chuyển đổi hiệu điện thế đúng với giá trị mong muốn. Máy biến áp được chia làm nhiều loại:Máy biến áp 1 pha 10KVAMáy biến áp 1 pha 15KVAMáy biến áp 1 pha 25 KVAMáy biến áp 1 pha 37.5 KVAMáy biến áp 1 pha 50KVAMáy biến áp 1 pha 75 KVAMáy biến áp 1 pha 100 KVAMáy biến áp 3 pha 30KVAMáy biến áp 3 pha 50 KVAMáy biến áp 3 pha 75 KVAMáy biến áp 3 pha 100 KVAMáy biến áp 3 pha 160 (180) KVAMáy biến thế 3 pha 250 KVAMáy biến thế 3 pha 320 KVAMáy biến thế 3 pha 400 KVAMáy biến thế 3 pha 500 (560) KVA$linkwheel$Máy biến thế 3 pha 630 KVAMáy biến thế 3 pha 750 KVAMáy biến thế 3 pha 1000 KVAMáy biến áp 3 pha 1200 (1250) KVAMáy biến áp 3 pha 1500 (1600) KVAMáy biến áp 3 pha 2000 KVAMáy biến áp 3 pha 2500 KVAMáy biến áp 3 pha 3000 KVAMáy biến áp 3 pha 4000 KVAMáy biến áp 3 pha 6300 KVA chuyên On ap - ổn áp , máy biến áp chất lượng cao, máy biến áp giá rẻ, máy bien ap 1 pha, 3 pha.CTY TNHH SX TM DV CHÂU PHI