Bạn nào cần sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting 2006, 2008, 10.0, 10.1, 10.2, Fast Book, Fast Construction, SAS INNOVA 6.8, 6.8.1 và Misa SME.NET 2010, 2012 để làm thêm với nhiều công ty hay cần chuyển dữ liệu kế toán từ phiên bản cũ lên phiên bản mới liên hệ mình nhé ([email protected] hoặc 0974833968)