Đề cương này do cô Bích gửi cho mình và một cho thuê tivi lcd vài người nữa.Chưa chắc các cho thuê tivi lcd bạn đã biết nên mình post lên .Các ban tham khảo.ONTAP DUONG LOI (BICH).doc