Em là sinh viên , 21 tuổi , đang cần việc làm thêm , ai có việc gì hoặc biết ở đâu đang tuyển dụng làm ơn chỉ em với . Thanks you!