CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ KENFOX
“LET OUR KEN LEAD YOUR WAY”


Địa chỉ: 107C1 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-37245656
Fax: 84-4-37245885
Email: [email protected]
Website: www.kenfoxlaw.com.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ KENFOX là một trong những hãng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Kể từ khi ra đời, KENFOX luôn hướng tới hai mục tiêu cốt yếu: phục vụ khách hàng và xây dựng sự nghiệp lâu bền. Với những nhà lãnh đạo có tư duy sâu sắc, các luật sư và chuyên gia sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, KENFOX đang từng ngày từng giờ nỗ lực để theo đuổi hai mục tiêu đó.

Công ty Sở hữu Trí tuệ KENFOX tự hào được cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ sau:

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ tại Việt Nam, Lào, Campuchia (Cambodia), Myanmar…: xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (thương hiệu), bản quyền tác giả (tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học), quyền liên quan đến quyền tác giả (cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá), chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng (vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch).

* Sáng chế/giải pháp hữu ích
 1. Tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, khả năng bảo hộ của sáng chế/giải pháp hữu ích;
 2. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;
 3. Tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, và hủy bỏ hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
 4. Tiến hành các thủ tục duy trì hiệu lực cho Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
 5. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích;
 6. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đang được bảo hộ.

* Kiểu dáng công nghiệp

 1. Tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 2. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 3. Tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp Bằng độc quyền kiểu dáng, và hủy bỏ hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng;
 4. Tiến hành các thủ tục gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền kiểu dáng;
 5. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp;
 6. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng đang được bảo hộ.

* Nhãn hiệu
 1. Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu;
 2. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu (nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận), đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid;
 3. Tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, và hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 4. Tiến hành các thủ tục gia hạn hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 5. Đàm phán, soạn thảo, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu;
 6. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ;
 7. Giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hải quan.

* Quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả
 1. Tư vấn và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan;
 2. Tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả/quyền liên quan;
 3. Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả/quyền liên quan;
 4. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi vi phạm quyền tác giả/quyền liên quan.

* Chỉ dẫn địa lý
 1. Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ của chỉ dẫn địa lý;
 2. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 3. Tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, và hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 4. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

* Giống cây trồng
 1. Tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ của giống cây trồng;
 2. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký giống cây trồng;
 3. Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại việc cấp hoặc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, và hủy bỏ hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng;
 4. Tiến hành các thủ tục duy trì hiệu lực cho Bằng bảo hộ giống cây trồng;
 5. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng;
 6. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.


DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC:
Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; chuyển nhượng vốn, cổ phần; lao động, thuế…
Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ: nghiên cứu thị trường; nghiên cứu cơ hội đầu tư; tư vấn lập dự án đầu tư; thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đàm phán và hỗ trợ đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ…
Công bố tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa: công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (công bố hợp chuẩn); công bố hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (công bố hợp quy): Đồ chơi trẻ em; Thiết bị điện, điện tử; Xăng dầu; Mũ bảo hiểm; Kính xây dựng; Clanhke Pooc lăng thương phẩm; Phân bón.
Công bố lưu hành mỹ phẩm: nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép nhập khẩu tự động mỹ phẩm…
• Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y; sửa đổi Giấy đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, đăng ký thuốc phòng ngừa côn trùng gây hại trên cây.
• Đăng ký mã số, mã vạch; cấp lại, hoặc thay đổi Giấy đăng ký mã số, mã vạch; ngừng sử dụng mã số, mã vạch.
• Đăng ký thực phẩm chức năng: công bố tiêu chuẩn sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm chức năng.

Tư vấn ISO, xin cấp chứng chỉ ISO cho các loại hình doanh nghiệp: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP, GMP.