Xin Chào cả nhà! Mấy Bồ ơi, xin hỏi ai có phim Lukas Ridgestion and BEL AMI ONLINE - Eye Contact thì cho mình xin nhé, trong forum phim đã có người up rồi nhưng mình không down được với host oron và wupload, thời gian chờ dài hơn cây vải nữa, xin cám ơn trước nhé.