Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,
CT4:37 tầng
+P3111 CT4B 69,5m ban công hướng đông nam.Thiết kế 2 phòng ngủ,2phòng vệ sinh,1phòng khách,giá 21tr
+ P2012 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng đông nam. Thiết kế 2phòng ngủ, 2phòng vệ sinh,1phòng khách, 1 bếp ăn. Giá bán 24,8tr, giá gốc 14,79tr..
+ P811 CT4A diện tích:69,5m2 ban công hướng đông nam. Thiết kế 2phòng ngủ,1 phòng khách,1 bếp ăn, 2phòng vệ sinh.Giá bán 23,9tr, giá gốc 14,3tr
+ P2405 ,CT4A diện tích:53,4m2 ban công hướng tây bắc. Thiết kế 1phòng khách, 1phòng ngủ, 1phòng vệ sinh, 1 bếp ăn.Giá bán 22tr, giá gốc 11,7tr.
+ P211 CT4C diện tích:69,4m2 ban công hướng đông nam. Thiết kế 1phòng khách, 2phòng ngủ, 1 bếp ăn, 2phòng vệ sinh.Giá bán 22,5tr, giá gốc 11,7tr
LH: Ms:A Minh 0904.858.932\\Ms: Ngọc Anh: 0904.858.923 – 01666.223.238
Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,Xa La Ct4,Xa La CT4,