suy nghĩ và cảm xúc có thể trái chiều nhau.Nhưng chắc 1 điều là cảm xúc sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn.(caubegiangho_dn)