phù phù...cuối cùng cũng up xong 1 tập! lấy từng URL hình thế này thật mệt...:(:(:(
cả nàh coi vui nhé! bắt đầu từ những tập 3.4 mới thấy hay!
dancer săn bộ này lâu rồi giờ mới thấy!