Tuần sau (23/6) mình đi dụ lịch Phú Quốc 3 ngày, bạn nào ở Phú Quốc or đi du lịch Phú Quốc trùng ngày với mình thì để lại thông tin làm quen nhe.
nick của mình huuthanh_2004