Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chứ ngày trước đẹp trai lắm

yh : [email protected]
Ảnh 1
Ảnh 2