Chung cu N04 Trang Duy Hung, Chung cư Trần Duy Hưng, Chung cu N04 Trang Duy Hung, Chung cư Trần Duy Hưng, Chung cu N04 Trang Duy Hung, Chung cư Trần Duy Hưng.
Chung Cư N04 Trần Duy Hưng.


Hiện nay chúng tôi đang bán cả sàn Tầng 18 Chung cư N04 Trần Duy Hưng gốc 31 tr/m2 + chênh thấp.

Liên hệ sớm để được chọn căn vị trí đẹp.


Ai có nhu cầu xin liên hệ : 0984 925 963 gặp anh Hoành .