Hồng Võ Tam Thập Nhị (Relic Of An Emissary)Số tập: 30
Diễn viên:

Mã Đức Chung - Chu Đệ Yến Vương
Tạ Thiên Hoa - Ngao Tiếu Phong
Trần Kiện Phong - Mã Tam Bảo / Trịnh Hòa
Từ Tử San - Thiên Tam Nương / Sở Sở
Giang Nhược Lâm - Vĩnh Dương công chúa
Trần Sơn Thông - Chu Doãn Văn
Viên Vỹ Hào - Lý Cảnh Long
Trần Sảnh Dương - Yến Vương Phi / Nghi Hoa
Trần Mỹ Thi - Cát Nhân Cao Oa
Lương Gia Kỳ - Mã Ân Tuệ
Trần Tự Dao - Lục Uyển Đình
Mã Trại - Phó Tiểu Kiều
Lưu Gia Huy - Nghiêm Tiến

Format: avi
Video size: 720 x 540

Tất cả nằm trong FOLDER:

Fileserve
http://www.fileserve.com/list/gKqwNVK

Filesonic

http://www.filesonic.fr/folder/6691551

Megaupload

http://www.megaupload.com/?f=B30CVC51