Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien
Chung cư B5 Cầu Diễn - chung cu b5 cau dien :
Hiện tại tôi đang có 1 số suất ngoại giao của chung cư b5 cầu diễn từ tầng 27 đến tầng 30.Diện tích 68-117m2
giá gốc : 15 tr/m2.Hợp đồng góp vốn.
vào tên trực tiếp với chủ đầu tư

-Chủ đầu tư Housing Group
-Vị trí : Nằm trên đường Hoàng Quốc Việt kéo dài
- Thủ tục góp vốn :
+ Đợt 1: 30%
+Đợt 2: 30%
+Đợt 3: 20%
+Đợt 4: 20%

Vui lòng liên hệ : Anh Nam – 0986.415.180
Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien, Chung cư B5 Cầu Diễn-chung cu b5 cau dien