Chào cả nhà, e là ma mới của ĐH KTCN. Ko bik ở đây có ai học cìng trừơng ko??? Nếu có thì cho làm wen và "hoc hỏi" kinh nghiệm... kaka
Nick baby21023000