Việt Nam hãy chuẩn bị một cuộc chiến tranh vệ quốc chống TQ xâm lược!
Như vậy, bằng sự lấn dần, leo thang từng bước và với một chính sách ngoại giao khôn khéo, ngụy trang bằng “quan hệ láng giềng 4 tốt” và “phương châm 16 chữ vàng”, giới lãnh đạo Bắc Kinh đã từng bước thực hiện được mục tiêu của mình, dẫu chỉ là trên lý thuyết; tức là tuyên bố Biển Đông là của họ.