Admin ơi, giúp x1x2x3 xóa 2 bài "chụp lén thằng bạn herher" và "chụp lén tập 2" nhe. x1x2x3 kết đủ bạn rồi, không kết nữa. ^^. Đa tạ Admin nhiều nhiều, moazz