Thông tin chi tiết:
Một nhóm vũ trang đã phục kích, tấn công và giết chết ít nhất 120 cảnh sát viên Syria hôm qua. Chính phủ nước này thề sẽ trả đũa và trấn áp bạo loạn và sẽ sử dụng đến sức mạnh của quân đội.