Chương Trình Khuyến Mãi “ Giờ Vàng Giá Sốc”Công ty TNHH Tin Học THÀNH NHÂN

*Chương trình Giờ vàng giá sốc :

Thứ 7 lúc 16g-17g & – Chủ Nhật lúc 10g-11g hàng tuần -tại showroom 428 NTMK,Q3 & 174-176 Bùi Thị Xuân

Thứ 7, CN Ngày 04&05/06/2011:

-USB 4Gb giá sốc 29,000đ (giá thị trường: 180.000đ) (thứ 7 tại NTMK)
-Bộ vệ sinh LCD,Laptop - giá sốc 9,900đ (giá thị trường: 42.000đ) không giới hạn sl
-Dán keyboard Laptop - giá sốc 11,000đ (giá thị trường: 42.000đ) không giới hạn sl
-Túi đệm Laptop 13”,14”,15” giá sốc 29,000đ (giá thị trường: 79,000đ) không giới hạn sl
-Headphone Somic 301- giá sốc 39,000đ (giá thị trường: 85,000đ) không giới hạn sl
-Đế quạt làm mát Laptop - giá sốc 49,000đ (giá thị trường 106,000đ) không giới hạn sl
- MP3 Enjoy V2 4Gb - giá sốc 299,000đ (giá thị trường: 370,000đ) không giới hạn sl
- Điện thoại Samsung V1081(tài khoản 320,000d)- giá sốc 299,000đ (giá tt: 450,000đ) không giới hạn sl
-Máy chụp hình Sony S3000-giá sốc 1,999,000đ (giá thị trường: 2,200,000đ) không giới hạn sl
- LCD Asus 192C 18.5”-giá sốc 1,949,000đ (giá thị trường:2,300.000đ) không giới hạn sl

Thứ 7, CN Ngày 11&12/06/2011:

-Loa Soundmax A120 giá sốc 9,900đ (giá thị trường: 146.000đ) ( thứ 7 tại NTMK)
-Bộ vệ sinh LCD,Laptop - giá sốc 9,900đ (giá thị trường: 42.000đ) không giới hạn sl
-Dán keyboard Laptop - giá sốc 11,000đ (giá thị trường: 42.000đ) không giới hạn sl
-Túi đệm Laptop 13”,14”,15” giá sốc 29,000đ (giá thị trường: 79,000đ) không giới hạn sl
-Headphone Somic 301- giá sốc 39,000đ (giá thị trường: 85,000đ) không giới hạn sl
-Đế quạt làm mát Laptop - giá sốc 49,000đ (giá thị trường 106,000đ) không giới hạn sl
- MP3 Enjoy V2 4Gb - giá sốc 299,000đ (giá thị trường: 370,000đ) không giới hạn sl
- Điện thoại Samsung V1081(tài khoản 320,000d)- giá sốc 299,000đ (giá tt: 450,000đ) không giới hạn sl
-Máy chụp hình Sony S3000-giá sốc 1,999,000đ (giá thị trường: 2,200,000đ) không giới hạn sl*Chi tiết tham khảo tại :
http://www.tnc.com.vn/index.php?ava=khuyenmai

hoặc :

428-428 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 – (08) 38 18 11 88
174-176-178 Bùi Thị Xuân, Q.1 – (08) 39 250 259