Trên Cả Tình Yêu (To Grow With Love) TVB - 21/21Số tập: 21
Diễn viên:

Hồ Hạnh Nhi - Hà Mỹ Điền Tina (Tuyết Nương lồng)
Hứa Chí An - Đới Hỷ Daniel (Nguyễn Vinh lồng)
Huỳnh Thục Nghi - Lữ Tú Lan Nancy (Minh Thảo lồng)
Lý Thi Vận - Quách Bảo Lạc Maggie (Ý Nhi lồng)
Diêu Gia Ni - Tống Mạn Di Rachel (Ý Nhi lồng)
Mã Quốc Minh - Mạch Gia Huy (Huy Hồ lồng)
Hồ Nặc Ngôn - Lâm Quan Hy (Thành Nhân lồng)
Tần Hoàng - Hà Niệm Hương
Huỳnh Kỷ Doanh - Lưu Gia Mẫn
Tưởng Chí Quang - Đới Phú Albert
Quan Lễ Kiệt - Tưởng Nhất Minh Kerry
Cao Quân Hiền - Cao Văn Tuấn Matthew
Lưu Giang - Lâm Sâm
Quan Thanh - Đới Vượng Đinh
Trình Khả Vi - Vương Diễm Phương
Viên Di Minh - Candy
Lỗ Chấn Thuận - giám đốc Chu
Phùng Tố Ba - mẹ Gia Huy
Quách Đức Tín - cha Gia Huy

Audio: FFVN lồng tiếng
Format: avi
Video size: 640 x 480

Single link:


http://www.fileserve.com/list/arvwvRj

Or

http://www.filesonic.fr/folder/6121501


Multi-link

http://www.megaupload.com/?f=NECYUDKM