My goal: Khi bạn cảm thấy mình đã cố gắng thì bạn cần cố gắng hơn nữa.

I Am: Là một người giản dị,hòa đồng vui vẻ,thích sự tự do,ko thích ràng buộc.....tự tìm hiểu về sau đi ha.

Looking For: Mình mong ai chưa có người yêu và biết tôn trọng tình iu ko xem trọng vật chất ... mặc dù vật chất , tiền bạc là thứ cần thiết trong cuộc sống nhưng những ai sống mà kết bạn ...t/y dựa trên vật chất , tiền bạc và cũng như chat sex thì làm ơn nhữg aj wá đam mê nhữg thứ ấy thj piến dùm... đây ko nghèo nhưng cũng chẳg giàu. Vì thế aj muốn lợi dụng thi kiếm ng khác hen... nói truớc de khỏi phải thất vọng về nhau và đây cũng ko rãnh mà nói chuyện với loai nguoi như thế...ai đồng cảm thì .. call me KHÔNG CHÍN BA BẢY CHÍN BA KHÔNG CHÍN KHÔNG KHÔNG.......add nick: full_houseshalala (i am bot ):c14: :c14: :c14: :c14: :c14: :c14: :c14: :c14: