CHUYÊN TỔ CHỨC TOUR VÀ CHO THUÊ XE TỪ 4 - 45 CHỖ



Loại xe TOYOTA 16 CHỖ
• Giá thuê: VND 1.100.000 – 1.400.000/Ngày
• Áp dụng chuyến nội thành TP.HCM, không vượt quá 80km và thời gian từ 07h30-17h00.
• Phụ trội ngoài giờ được tính: VND 100.000/giờ
• Phát sinh ngoài 80km được tính: VND 20.000/km.
• Giá trên đã bao gồm lái xe, phụ phí cầu đường, phí xăng dầu…



Loại xe CAMRY 4 CHỖ
• Giá thuê: VND 1.500.000 – 1.800.000/Ngày
• Áp dụng chuyến nội thành TP.HCM, không vượt quá 80km và thời gian từ 07h30-17h00
• Phụ trội ngoài giờ được tính: VND 120.000/giờ
• Phát sinh ngoài 80km được tính: VND 22.000/km.
• Giá trên đã bao gồm lái xe, phụ phí cầu đường, phí xăng dầu...



Loại xe FORD 7 CHỖ
• Giá thuê: VND 1.600.000 – 1.900.000/Ngày
• Áp dụng chuyến nội thành TP.HCM, không vượt quá 80km và thời gian từ 07h30-17h00
• Phụ trội ngoài giờ được tính: VND 120.000/giờ
• Phát sinh ngoài 80km được tính: VND 22.000/km.
• Giá trên đã bao gồm lái xe, phụ phí cầu đường, phí xăng dầu…

DU LỊCH TOÀN THẮNG
135/11 Nguyễn Hữu Cảnh., P.22, Q.Bình Thạnh
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (84-8) 3899 4664 / 4131 Fax: (84-8) 3899 4484 / 4132
Email: [email protected] - Website: www.totatrans.com