Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18, Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18, Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18, Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18
Chung Cư N04 Trần Duy Hưng.
Hiện nay tôi đang phân phối cả sàn tầng 18 gốc 31 tr/m2 +chênh thấp.
Liên hệ sớm để được chọn căn vị trí đẹp.
Liên hệ : Ms Hạnh – 0986 647 911

Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18, Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18, Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18, Chung cư N04 Trân Duy Hưng-chung cu N04 Tran Duy Hưng,tầng 18