Cao Thái Sơn - Con Đường Mưa Vol 7Link nằm trong các folder

Fileserve
http://www.fileserve.com/list/9uktS9M

Filesonic
http://www.filesonic.fr/folder/5809131

Hotfile

http://hotfile.com/list/1744600/32b28c3

Megaupload (98 MB)
http://www.megaupload.com/?f=F4K7QFU5