Một căn phòng nhỏ, nơi ấy chỉ có hai người với những âm thanh và hình ảnh "chân thực" đến bất ngờ...Theo 24H