O_O mình la mem mới của 4rum này,rất vui đc làm wen mọi người,add nick lam wen hì :dungmartin đó và sddt của mình la 01268 57 23 29