+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Lam on,giup gium

 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  78
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  0

  Mặc định Lam on,giup gium

  Ken Vic (9/25/2009 6:06:27 PM): Oy
  Ken Vic (9/25/2009 6:06:32 PM): Ox ne
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:06:34 PM): anh len mang
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:06:39 PM): goi thi noi cho ro luon di
  Ken Vic (9/25/2009 6:06:42 PM): Ua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:06:44 PM): ne anh di dau zy
  Ken Vic (9/25/2009 6:06:46 PM): ?
  Ken Vic (9/25/2009 6:06:50 PM): Noj ji
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:06:55 PM): ne anh di dau
  Ken Vic (9/25/2009 6:06:57 PM): Nay a dj cog chjen cua a
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:06:59 PM): sao ne a noi
  Ken Vic (9/25/2009 6:07:06 PM): Dj mua do
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:08 PM): ua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:11 PM): mua do
  Ken Vic (9/25/2009 6:07:22 PM): Ua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:27 PM): the anh coi sao chu em thay chuyen tui minh ngay cang khong duoc goi do
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:39 PM): coi neu con iu nhau duoc thi wen
  Ken Vic (9/25/2009 6:07:40 PM): Sao ko dc la sao
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:47 PM): hok iu duoc thoi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:50 PM): dung co wen nua
  Ken Vic (9/25/2009 6:07:55 PM): Choy
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:07:56 PM): chu em thay zay la khnog on roi
  Ken Vic (9/25/2009 6:08:05 PM): E laj ngj lug tug nua?
  Ken Vic (9/25/2009 6:08:15 PM): Sao laj ko on?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:08:16 PM): ko co chien gi nghi lung tung
  Ken Vic (9/25/2009 6:08:25 PM): ?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:08:25 PM): ma em thay anh hnih nhu khong ton trong em thi phai
  Ken Vic (9/25/2009 6:08:36 PM): Lam ji co
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:08:51 PM): hoi trua hoi anh la anh co hoc gi khong
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:08:57 PM): khong thi ra ghe da ngoi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:09:03 PM): anh noi anh lam tap lam van
  Ken Vic (9/25/2009 6:09:06 PM): Bo e ko tjn a ha?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:09:09 PM): xong em di ngang thi
  Ken Vic (9/25/2009 6:09:11 PM): Ua
  Ken Vic (9/25/2009 6:09:17 PM): A lam tap lam van ma
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:09:19 PM): lai thay anh dang nam guc dau xuong ngu
  Ken Vic (9/25/2009 6:09:28 PM): Taj a ngoj lam ma ko co' y'
  Ken Vic (9/25/2009 6:09:35 PM): Nen ngoj suy ngj?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:09:42 PM): anh luon du ly do het
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:09:46 PM):
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:02 PM): A noj su that
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:03 PM): 2 bau ni em thay
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:09 PM): anh voi em sao sao do
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:09 PM): Taj e ko tjn a
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:15 PM): tu bua di choi ve
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:17 PM): thay sao sao
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:18 PM): Sao la sao
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:23 PM): anh luon
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:25 PM): Choy
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:27 PM): nhan tin cho em it di
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:31 PM): Co sao ji dau
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:33 PM): nhan tin thi lau lau
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:37 PM): moi tra loi
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:43 PM): Choj
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:10:44 PM): 2 bua ni
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:52 PM): Thj taj buj toj
  Ken Vic (9/25/2009 6:10:52 PM): A hay pun ngu
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:11:00 PM): sao amy bua truoc
  Ken Vic (9/25/2009 6:11:00 PM): Nam xuog la ngu
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:11:04 PM): khong buon ngu
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:11:10 PM): nhan tin la tra loi lien
  Ken Vic (9/25/2009 6:11:15 PM): May bua trc a cug ngu ma
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:11:19 PM): kon 2 bua nay lai buon ngu
  Ken Vic (9/25/2009 6:11:20 PM): Bua do
  Ken Vic (9/25/2009 6:11:29 PM): A de dt che do bjh thuog
  Ken Vic (9/25/2009 6:11:36 PM): May pua nay a de rug
  Ken Vic (9/25/2009 6:11:43 PM): Nen a hok nge
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:11:48 PM): neu anh thay em lam gi anh buz minh anh cu noi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:11:56 PM): hay anh khong thuong em nua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:00 PM): thi cu noi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:02 PM): chu dung lam vay
  Ken Vic (9/25/2009 6:12:03 PM): Dau co lam ji a pux mjh dau
  Ken Vic (9/25/2009 6:12:08 PM): Ko ma
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:10 PM): em khnog chiu noi dau
  Ken Vic (9/25/2009 6:12:19 PM): E cu nhu zay
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:26 PM): ngay hom wa em buz minh anh ma em khoc do anh biet khong ha
  Ken Vic (9/25/2009 6:12:29 PM): A lam e chan' ha?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:33 PM):
  Ken Vic (9/25/2009 6:12:37 PM): Sao khoc'
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:43 PM): tai buz mnih anh
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:47 PM): anh co biet khong ha
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:12:55 PM): em chua wen ai ma tot nhu anh
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:13:02 PM): em wa tan nha hoi tham
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:13:12 PM): hoi an gi khong mua cho
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:13:21 PM): ma anh lam em buz mih anh wa
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:13:51 PM): sao anh khong tra loi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:13:57 PM): dien thoai het tien goi ha
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:14:12 PM): hay khong thix noi nua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:14:20 PM): khong noi nua thi thui
  Ken Vic (9/25/2009 6:14:30 PM): sr e
  Ken Vic (9/25/2009 6:14:36 PM): Dt a bj dug'
  Ken Vic (9/25/2009 6:14:44 PM): Sao laj khox'
  Ken Vic (9/25/2009 6:14:50 PM): A lam e puz ji
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:14:51 PM): tai buz minh anh
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:14:58 PM): em buZ anh du cihen het
  Ken Vic (9/25/2009 6:15:02 PM): A co lam ji dau
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:15:09 PM): choy oi la choy
  Ken Vic (9/25/2009 6:15:12 PM): A nhu zay do
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:15:13 PM):
  Ken Vic (9/25/2009 6:15:17 PM): Con ng a
  Ken Vic (9/25/2009 6:15:24 PM): A con ko hju?
  Ken Vic (9/25/2009 6:15:33 PM): A it noj'
  Ken Vic (9/25/2009 6:15:40 PM): Cug it wan tam
  Ken Vic (9/25/2009 6:16:04 PM): E ko hju? A ha?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:16:12 PM): em chi muon anh wan tam em them ma cung kho
  Ken Vic (9/25/2009 6:16:28 PM): A co' roj
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:16:32 PM): co gi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:16:39 PM): ???
  Ken Vic (9/25/2009 6:16:41 PM): Ma taj a ko lam dc
  Ken Vic (9/25/2009 6:16:47 PM): Cô'
  Ken Vic (9/25/2009 6:16:55 PM): Chu hok phaj co'
  Ken Vic (9/25/2009 6:17:03 PM): Cô' wan tâm
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:05 PM): co gi kho
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:11 PM): dau ma phai co
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:24 PM): anh chi can nhu luc minh moi wen la duoc goia
  Ken Vic (9/25/2009 6:17:25 PM): Nhug ma taj ji trc h chj ng khax wan tam toj a
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:43 PM): choi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:50 PM): zay em lam ox anh duoc goi do
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:56 PM): anh kiu em bang chong di
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:17:59 PM): em wan tam cho
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:00 PM): A chj pjt wan tam mjh ah
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:02 PM): Her
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:18:10 PM): mac cuoi wa ha
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:18:16 PM): em dang buz minh ma anh kon jon ha
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:20 PM): Neu ma e hju? Dc a
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:24 PM): Thj dau co zay.
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:18:25 PM): sao kon nguoi anh thit tha wa za
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:35 PM): Ua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:18:38 PM): gio anh tinh sao
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:43 PM): Co sao a noj zay
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:18:45 PM): noi cho ro luon di
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:53 PM): Tjh' la sao
  Ken Vic (9/25/2009 6:18:55 PM): Tjh' ji
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:18:56 PM): gio a vs e
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:19:00 PM): duong ai nay di
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:19:07 PM): hay la 2 dua chung giuong
  Ken Vic (9/25/2009 6:19:13 PM): Khj nao e hju? Dc a
  Ken Vic (9/25/2009 6:19:22 PM): Thj mjh dj chug
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:19:29 PM): buZ minh wa nha
  Ken Vic (9/25/2009 6:19:31 PM): A cug ko hju? Dc mjh
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:19:33 PM): sao kon nguoi anh
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:19:43 PM): nguoi ta oni zay ma cung khong nan ni duoc nau ha
  Ken Vic (9/25/2009 6:19:44 PM): A da noj roj
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:19:53 PM): anh oni anh thuong em ma lai nhu zay ha
  Ken Vic (9/25/2009 6:19:53 PM): A con ko hju mjh ma
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:01 PM): A ko thjx nan nj
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:20:02 PM): hay anh het thuong em roi
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:20:08 PM): anh thuong nguoi khac roi phai khong
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:10 PM): Ko faj tjh cach cua a
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:15 PM): Ko
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:22 PM): Taj e ko hju? A
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:31 PM): thoy a dj tam'
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:33 PM): Me chuj?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:20:35 PM): khong hiu la sao
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:20:38 PM): buz minh
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:39 PM): An com nua?
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:20:44 PM): choy
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:52 PM): Ngoj pam' dt waj
  Ken Vic (9/25/2009 6:20:58 PM): Me chuj? Nua? Ka
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:02 PM): em noi zay ma a cung di duoc nua ha
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:07 PM): tam le di
  Ken Vic (9/25/2009 6:21:08 PM): A out do'
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:10 PM): goi
  Ken Vic (9/25/2009 6:21:12 PM): ua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:13 PM): len noi chien tiep
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:17 PM): hiep 1 chua xong dau
  Ken Vic (9/25/2009 6:21:29 PM): Ko pjt co len dc ko nua
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:30 PM): le di goi len do
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:32 PM): sao za
  Ken Vic (9/25/2009 6:21:34 PM): Dc thj a len
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:43 PM): sac
  Chuối...Chiên...Kute...Luv...Anh...Iu•◘• (9/25/2009 6:21:45

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  78
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  0

  Mặc định Re: Lam on,giup gium

  coi ai giup minh thi giup nha tu van cho minh voi :cold:

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2009
  Bài gửi
  2.339
  Thanks
  3
  Thanked 88 Times in 73 Posts
  Năng lực viết bài
  575

  Mặc định Re: Lam on,giup gium

  bạn muốn giúp gì? hãy nói rõ bạn cần tư vấn điều gì ?
  P/s: 4room có hỗ trợ dấu, post bài có dấu đi bạn
  People cry, not beacause they're weak.
  It's because they have been strong for too long

 4. #4
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  78
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  0

  Mặc định Re: Lam on,giup gium

  minh can moi nguoi tu van xem minh va anh ay co the wen nhau tiep tuc hay khong O_O .NEu anh ay ngheo ma minh bo anh ay thi co sai khống.>.<neu ai cung noi la minh sai,ma moi nguoi thu nghi neu co nguoi iu ma khong giau co thi cung chan.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Tuổi
  21
  Bài gửi
  498
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 8 Posts
  Năng lực viết bài
  488

  Mặc định Re: Lam on,giup gium

  Quote Nguyên văn bởi senny123
  minh can moi nguoi tu van xem minh va anh ay co the wen nhau tiep tuc hay khong O_O .NEu anh ay ngheo ma minh bo anh ay thi co sai khống.>.<neu ai cung noi la minh sai,ma moi nguoi thu nghi neu co nguoi iu ma khong giau co thi cung chan.

  mình xin lỗi nhé ................nhưng bạn còn con nít quá ây da ,
  đã thích đòi hỏi tiền bạc như thế mình nghĩ đừng yêu làm gì nữa ko bền đâu
  Là một con người cực kỳ kiêu hãnh. Vô cùng nhạy cảm, dễ bị quyến rũ bởi những thứ có mùi vị xấu xa. Đang tìm một người để yêu và được yêu

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •