.....em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào..........
em biết anh trách em cũng vì em bước trên con đương nơi mà ta chẳng thể đến bên nhau bao giờ.................