http:///1WPp8
http:///1WPpT
http:///1WPpc
http:///1WPpt
http:///1WPq1
http:///1WPq9
Đây là lần đầu em post bài.Các anh nhẹ tay nhé.
Không vừa ý chỗ nào.Anh em có thể phê bình nà.Yahoo: [email protected]