Trăng đêm nay sao u buồn đến thế
Thực lòng em đã quên hết hẹn thề
Trăng đôi lứa tình ta là mộng ảo
Nước mắt lăn dài trên trang giấy em trao