An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình, An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình, An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình , An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình

Bán liền kề dự án Phú Trường An đã có tỷ lệ 1/500 diện tích từ 95m2 đến 154m2.
Tôi cần bán CL5 có cặp : 17 – 35, 16 – 34,
Giá từ 5.6 đến 6.8 tr/m2.
Liên hệ : Ms Lan – 0986.647.851

An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình, An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình, An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình , An Phát An Bình*dư án An phát An Bình*chính chủ An Phát An Bình
,