Film có dung lượng 200 MB.

[hidethank:qnp4bj5b]http://www.megaupload.com/?d=ASG1TW4D[/hidethank:qnp4bj5b]