- Bằng cấp: Cử nhân
- Kinh nghiệm:1 năm
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
- Mức lương: 5 - 10 triệu
- Địa điểm làm việc: Hà Nội
- Ngành nghề: thiết bị nội thất nhập khẩu của Tây Ba Nha:
- http://jobclick.com.vn/home/detail.p...46&iData=3409&


Hồ sơ gửi tới:

Mrs Liên
Email: [email protected] <mailto:[email protected]>
Website: jobclick.com.vn
Điện thoại: 04 628 12363
Hotline: 098 362 6651 (giờ hành chính)
Website: www.jobclick.com.vn <http://www.jobclick.com.vn>

(Cách liên lạc tốt nhất: gửi hồ sơ cũng như mọi thắc mắc qua email)